Approximation of Pi using the Monte Carlo method
25'ten fazla konu seçemezsiniz Konular bir harf veya rakamla başlamalı, kısa çizgiler ('-') içerebilir ve en fazla 35 karakter uzunluğunda olabilir.
killruana 4f0770cf18 Make the compiler happy by passing nullptr to time() and casting the result 1 yıl önce
.gitignore Initial commit 1 yıl önce
RenderWidget.cpp Initial commit 1 yıl önce
RenderWidget.h Initial commit 1 yıl önce
Widget.cpp Initial commit 1 yıl önce
Widget.h Initial commit 1 yıl önce
Widget.ui Initial commit 1 yıl önce
main.cpp Make the compiler happy by passing nullptr to time() and casting the result 1 yıl önce
pimontecarlo.pro Initial commit 1 yıl önce